Yrkesmässig hygienisk verksamhet - E-tjänster och blanketter

8792

Hygienisk verksamhet och hygienlokaler - Härjedalens kommun

Den som ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för  ANMÄLAN. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vännäs kommun.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

  1. Forskaren mona ståhle
  2. Test vilket parti ska jag rosta pa
  3. Skolor varberg

I handboken beskrivs de hälsorisker som kan uppkomma vid yrkes mässig hygienisk verksamhet. Den allvarligaste risken är risken för blodsmitta. Den Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska förebygga risker för människors hälsa genom att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Det ska finnas goda rutiner för egenkontroll som omfattar rengöring av utrustning, städning och handtvätt.

Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage,  Tillsynsvägledning – yrkesmässig hygienisk verksamhet. Professionell tatuerare gör en tatuering med handskar på.

Hygienlokaler - Södertälje kommun

Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, akupunktur,  SOSFS 2006:4. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Metadata. Källa; Senast hämtad: 2018-08  Innan du startar hygienisk behandling med risk för blodsmitta måste du anmäla det som tar upp vilka regler som gäller vid yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Hygienisk verksamhet / Hälsoskydd / Tillstånd och regler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet Om du ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunens miljösektion. Blodsmitta vid hygienisk behandling kan uppstå till exempel när du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. (Socialstyrelsens handbok) Informationsblad om egenkontroll. Om du inte anmäler kan du få miljösanktionsavgift. Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

massage, SPA-behandlingar, frisör eller annat som inte innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande skärande verktyg, behöver inte anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen. Yrkesmässig hygienisk verksamhet.
Mäklare helsingborg

Du som ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk  Innan du startar hygienisk behandling med risk för blodsmitta måste du anmäla det som tar upp vilka regler som gäller vid yrkesmässig hygienisk verksamhet. Information om anmälan för verksamhet med hygienisk behandling. Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som  Anmäl yrkesmässig hygienisk verksamhet. Om du planerar att driva en verksamhet som innebär risk för blodsmitta måste du anmälan det till  För dig som tänker starta någon form av yrkesmässig hygienisk verksamhet finns det en hel del regler att känna till.

traktas som yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandlingoch omfattas enbart av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsansvaret ligger hos kommuner-nas miljö- och hälsoskyddsnämnd och Socialstyrelsen har enbart en tillsyns-vägledande roll. De vanligaste riskerna vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är smitta och allergier. Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Lagstiftning gällande yrkesmässig hygienisk verksamhet: En undersökning om lagstiftningen behöver tydliggöras för att underlätta kommuners tillsynsarbete Johansson Krause, Emelie Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
Vad väger ett kuvert

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Länsstyrelsen i Hallands  Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, Yrkesmässig hygienisk verksamhet, bassängbad, solarium - Anmäl via  Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika Det finns vissa krav på den lokal där det bedrivs hygienisk verksamhet och som du Socialstyrelsen - Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och □Piercing □Akupunktur □Kosmetisk tatuering. □Annan skärande eller stickande behandling. 442-02. 444-01.

19 maj 2020 Innan du öppnar yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta ska du anmäla verksamheten till miljökontoret. Anmälan ska vara  Du som ska bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom att skärande eller stickande verktyg används måste först, dvs. 20 jan 2021 Eller deras handbok "Yrkesmässig hygienisk verksamhet" (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för  Verksamheter som ägnar sig åt fotvård, hårvård, massage, piercing och tatuering kallas med ett samlat begrepp för yrkesmässig hygienisk verksamhet (  För dig som tänker starta någon form av yrkesmässig hygienisk verksamhet finns det en hel del regler att känna till. Exempelvis måste lokaler och utrustning  Yrkesmässig hygienisk behandling som exempelvis tatuering, fotvård och Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet länk till annan webbplats. hälsoskydd ska den som startar en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”. 13 jan 2021 Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av Anmälan om verksamhet för yrkesmässig hygienisk behandling PDF (pdf  6 apr 2021 Lokaler för hygienisk behandling.
Hoppa av häst minecraft







Lagstiftning gällande yrkesmässig hygienisk verksahet - DiVA

Den som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet är enligt miljö-balken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Detta gäller till exempel massage, hårvård, hudvård, akupunktur, fotvård, piercing och tatuering. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. En del av dessa verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att man måste lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen innan man startar. Anmälan av verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling Sida 2 (2) 2021-01-21 Följande handlingar ska bifogas till anmälan • Beskrivning av verksamheten, t ex vilka behandlingar som kommer att utföras. • Kopia av registreringsbeviset för företaget. I informationsbladet Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, se under Mer information, kan du som har en anmälningspliktig verksamhet läsa mer om egenkontroll.


Ulf lundells band

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter som arbetar med olika behandlingar till exempel hårvård, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering och piercing/håltagning.

Hygienlokaler - www.emmaboda.se

Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. För yrkesmässig hygienisk verksamhet är tillsynsmyndigheten den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Program.