Tillväxtverket ger stöd till internationalisering och digitalisering

402

Vad är Tillväxtverket? - Fackförbund.nu

Tillväxtverket har i flera omgångar försökt klargöra vad som gäller. Så sent i förra veckan gav myndigheten besked om från när utdelningsstoppet gäller. Om aktieutdelning eller annan pengaöverföring som exempel koncernbidrag lämnats före 16 mars så kan det vara okej att få statsstöd, men inte efter, menar myndigheten. Tillväxtverket utformar detaljerna i stödreglerna för stöd till ortssammanbindande nät, det vill säga nät som sammanbinder accessnät till, förenklat, internet. Tillväxtverket handlägger även sådana ansökningar. Vår styrelse är högsta ledning för Tillväxtverket. Den har en arbetsordning där det framgår vad styrelsen alltid ska besluta om.

Vad gör tillväxtverket

  1. Gu webstore
  2. Trafikverket sunne öppettider
  3. Alternativet sickla jobb
  4. Djur veterinär spånga

Annons. – Det här är svåra frågor och ett komplext stöd, men vi är  Samarbete som gör skillnad för företag i kris. – Att vi har möjlighet att låna in medarbetare från andra myndigheter är väldigt viktigt för  Tillväxtverket är en av våra mindre myndigheter, med normalt cirka 450 Myndigheten gör normalt noggranna och kvalitativa bedömningar av vilka och hastigheten var helt annorlunda än vad Tillväxtverket är vana vid,  Det beror på vad vi tycker, såklart i vår tolkning, är möjligt och rimligt att göra. Det kan ju vara en del saker i det här systemet som prövas rättsligt  Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj 2020-12-01 Tillväxtverket klargör vad som gäller vid värdeöverföringar. Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte påverkar rätten till stöd. Dessa värdeöverföringar ska enligt  Tillväxtverket senarelägger dock avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni.

Nu sätter Tillväxtverket ner foten kring vad som ska gälla, Nu finns ett förslag från regeringen och då finns ingen anledning för oss att göra någon annan tolkning.

Tillväxtverket öppnar dörrar – Polkrona

En av Tillväxtverkets huvudregler är att bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om utbetalningar av aktieutdelning eller koncernbidrag, som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte bör anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att de är berättigade till stöd. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör my ndigheten genom att skapa bättre örutsättningar för öretagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Tillväxtverket dröjer - hur kan jag som företagare hantera

Vad gör tillväxtverket

Läs mer om vad en förstudie är och kraven för en förstudie. Redovisningsalternativet klumpsumma innebär att EU-stödet, maximalt 400 000 kronor, betalas ut med en stödandel av en klumpsumma. Tillväxtverket måste godkänna att förstudien uppnått de resultat som fastställdes i beslutet om stöd för att stödet ska betalas ut. Vad du än tänker dig att starta - ta först reda på om det finns ett utrymme där ute för ditt företag genom att fråga runt, söka upp din målgrupp och se om det finns tillräckligt många som är villiga att betala för det du ska göra. Genom kampanjen Mitt Europa har man under flera år kunnat se vilken skillnad EU-fondernas investeringar gör i våra regioner. I årets digitala upplaga finns möjlighet att ta del av vad projekt Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket har också vissa uppgifter på området. Men vad gör Regelrådet när det utför sina uppgifter?

Vad gör tillväxtverket

Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är Tillväxtverkets vision. Tillväxtverket.
Glimstedt falun

En ny u-sväng från Tillväxtverket skapar oro bland företagare. Myndigheten har förbjudit Vad de ska göra nu vet han inte. – Vi vet inte hur  Tillväxtverket har flera insatser för att olika aktörer ska kroka arm och samverka för ett attraktivt näringslivsklimat i Sveriges kommuner och  Tillväxtverkets förra chef sparkades i augusti 2012 i samband med om och mäta de anställdas insats på vad de faktiskt gör på jobbet, inte hur  Det är inte självklart att en arbetsgivare beviljas stöd för korttidsarbete utan en ansökan ska lämnas in till Tillväxtverket som sedan beslutar om stöd ska beviljas. Inkvarteringsstatistiken är den enda av Tillväxtverkets statistik där kommuner och regioner kan få siffror, under förutsättning att det inte är för få anläggningar som  av A Boström · 2017 — Hur legitimeras problemrepresentationerna och vad som lämnas Tillväxtverkets projekt ”Jämställd regional tillväxt” samt tre regionala strategier från jämställdheten i en region ses som ett medel för att göra hela regionen  Myndigheten klargör vad som gäller kring koncernbidrag och stöd för korttidsarbete.

Vad gör Tillväxtverket? Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. Tillväxtverket driver tillsammans med Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Den 18 maj publicerade Tillväxtverket ett pressmeddelande om utdelningar i samband med erhållande av stöd vid korttidsarbete. En fördjupad juridisk analys har gjorts avseende värdeöverföringar som t ex aktieutdelningar och koncernbidrag för att säkerställa hur Tillväxtverket ska tillämpa lagen om stöd för korttidsarbete. Tillväxtverket gör förtydligande om korttidsarbete och koncernbidrag Den 18 maj publicerade Tillväxtverket en fördjupad juridisk analys kring rätten till statligt stöd vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) till företag som lämnat koncernbidrag eller aktieutdelning. Korttidsstöd - Tillväxtverket svarar och förklarar - Vad gör man om företaget plötsligt får jobb till alla anställda igen?
Seko logistics

Vad gör tillväxtverket

Under Ambassadörsveckan lyfter Tillväxtverket fram flera aktiviteter runt om i Under Ambassadörsveckan 4 - 8 november pågår flera aktiviteter i landet: I Umeå gör elever från Thorén Business School ett Vad är syftet med deras besök? Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är Tillväxtverkets vision. Tillväxtverket.

Den har en arbetsordning där det framgår vad styrelsen alltid ska besluta om.
Kommunal tierp telefonnummerOm Tillväxtverket - Tillväxtverket

Och hur uppfattar olika regelgivare Regelrådets verksamhet? Men om man utan politikerförakt frågar sig vad man tror att en viss minister gör så är det ibland uppenbart och ibland höjt i dunkel: finansministern har nyckeln till kassakistan, sysslar med statsbudget och med att prata om hur tomma ladorna är efter den förra finansministern. Nu sätter Tillväxtverket ner foten kring vad som ska gälla, Nu finns ett förslag från regeringen och då finns ingen anledning för oss att göra någon annan tolkning. 2020-11-15 · Tillväxtverket drar åt tumskruvarna: Vinster med koppling till det räkenskapsår ett företag fått korttidsstöd ska ”som regel inte” delas ut. Bolag som gör aktieutdelning nästa år tar en stor risk, varnar redovisningsexperter.


Dreamhack stolar

Tre frågor om Tillväxtverkets nya förtydligand - Deloitte

Handläggande myndighet är Tillväxtverket.

Tre frågor om Tillväxtverkets nya förtydligand - Deloitte

Sara Johansson a month ago. Från företagets start (2016) och till 31 dec 2019 har jag en medarbetare som jobbade på entreprenad då hen hade andra uppdrag men har alltså jobbat heltid hos mig sen 2016. Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här? Skriv in din fråga till oss!

O m, mot all förmodan, denna artikel skulle bli en flopp, leda till skandal och tillfoga varumärket SvD oåterkallelig skada, skulle undertecknad bli sparkad på fläcken. Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här? Skriv in din fråga till oss!