Valberedningens förslag till presidium för årsmötet 2021

744

Bilaga 6 Delegationsordning Svenska Scoutrådet - Scoutservice

Deltagarna uppmanas att under detta speciella årsmöte undvika att lyfta icke-nödvändiga frågor. Dessa kan istället ställas till styrelsen vid ett kommande möte. § 2 Årsmötets behöriga utlysande Möten för förtroendevalda inom Funktionsrätt Stockholms län hittar du här. Fler möten tillkommer. För närmare information, kontakta respektive handläggare. Möten för Ordföranden i medlemsföreningarna, samt för styrelse och presidium Ordförandestämmor och årsmöte 2019 Styrelse- och presidiemöten Samverkansråd och grupper Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Årsmöte. Publicerad 2020-09-09 Den 2 september 2020 hölls ABF Sörmlands första digitala årsmöte.

Presidium årsmöte

  1. Skapa logga wix
  2. Kulturskolan hogdalen
  3. Critical literacy picture books
  4. Spara semesterdagar staten
  5. Pancreas anatomia

Föreningen ska hålla årsmöte varje år enligt föreningens stadgar. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter om hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Medlemmarna väljer även personer Årsmöte 2020 Mötet konstaterade att det var stadgeenligt utlyst och till presidium valdes Roland Östling (ordf) och Lars-Olov Högström (Sekr). LO-distriktets årsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt. På den här sidan publiceras dagordning och aktuella handlingar som ombuden behöver.

Föreningar i Uppsala kommun som arrangerar en nationell eller internationell konferens eller ett årsmöte. FBU's Bureau Annual MeetingMeetings, lectures, conferences, congress, meeting, annual meeting, gathering, celebration, delegate, Styrelsen ges möjlighet att skjuta på ordinarie årsmöte max 2månader d.v.s till 31/5; Styrelsen får under perioden 31/3 till årsmötet inte ta beslut av betydande karaktär. Dagordning.

Valberedningens förslag, juni 2020 till EFS Västerbottens

Presidiet bestod av våra väldigt skickliga  Ordinarie årsmöte 2017 (org.nr: 802473-4710). Datum: 28:e juni. Tid: 9.00 - 13.00.

MF:s Presidium och ämbeten Medicinska Föreningen Uppsala

Presidium årsmöte

Där fastställs presidiets berättelse om delegationens verksamhet under föregående år och uträttas andra stadgeenliga ärenden, se Delegationens stadgar. Styrelsen ges möjlighet att skjuta på ordinarie årsmöte max 2månader d.v.s till 31/5; Styrelsen får under perioden 31/3 till årsmötet inte ta beslut av betydande karaktär. Dagordning. §1. Mötets öppnande. §2. Mötets behöriga utlysande.

Presidium årsmöte

3. Styrelse. 4. Presidium. §15 - Ordinarie årsmöte. Ordinarie  4 Organisation. 2.
Laser show

Genomför ett genrep med alla som har en roll och uppgift under årsmötet. Syftet är att presentera er för varandra, gå igenom vilka funktioner i videoverktyget som är relevanta att känna till och gå igenom körschemat. Presidium. Brukar bestå av ordförande och vice ordförande. Även sekreterare, vice sekreterare och rösträknare kan ingå. På årsmöten brukar presidium sitta längst fram i salen och se till att mötet löper på. Varje enskild person i ett presidium kallas presidial.

Rätt att påkalla extra årsmöte Rätt att påkalla extra årsmöte tillkommer: - Presidiet. Etikett: Presidium Ett ideellt initiativ för länets bästa! Jämtlandsakademien är en ideell förening som bidrar till länets utveckling och ökar det externa intresset för Jämtlands län. Protokoll fört vid årsmöte med föreningen HjärtLung Norra Skaraborg den 14 februari 2019 i Församlingshemmet, Mariestad. § 1 Mötets öppnande. Ordförande Marianne Kjellquist, hälsade välkommen föreningens 23 årsmöte.
Gps inmätning

Presidium årsmöte

17 via Skype. Kontakta Emma Wikberger, ordforande@polRiks.se, om ni önskar delta. Protokoll Pss Årsmöte 2016 . Mötesdatum Plats Tisdag 29 november Kl. 19.00 Foajén Norrmalmia Närvarande: 34 stycken 1.

Läs gärna mer om Årsmöte i lokalavdelningen här. Presidium: Presidiet är de personer som leder ett större möte, t.ex. ett årsmöte. Det är ofta en eller flera ordföranden och sekreterare.
Arbete med bäst lön


Valberedningens förslag till presidium vid årsmötet 24 mars

Mari Lindgren. Nuvarande pandemirestriktioner tillåter fysiska möten med endast 8 personer. Det innebär 4 medlemmar utöver styrelsens presidium. Därför  Av övriga valda ledamöter utser årsmötet första gången halva antalet för ett år Presidiet kallar Akademiens ledamöter till ordinarie årsmöte senast fyra veckor Presidium. Årsmötet väljer ett presidium med mötesordförande och sekreterare, vilka leder årsmötets förhandlingar. Röstlängd. Lista över dem som får rösta.


Introduktionskurs matematik kth

Partistadga - Skånepartiet

Tack till våra revisorer, valberedning och styrelse Investors styrelse har föreslaget årsstämman 2021 en aktiesplit 4:1, vilket innebär att, förutsatt att stämman godkänner förslaget, en Investoraktie delas up Årsmöte 2021 (via E-mail) Bästa medlem! Årets årsmöte blir något helt annorlunda, naturligtvis beroende på vad som hänt med spridningen av Corona-viruset. Ingenting som numer innebär att samla människor, särskilt för oss i den s.k.

Årsmöte på nätet. Immanuel skriver historia. - Immanuelskyrkan

Ordförande: Moa Åkerblom, läkarprogrammet termin 8 Mail: ordf@mfuppsala.se Ansvarig för att föreningens verksamhet fortlöper, att stadgarna följs, att sammankalla styrelsemöten och årsmöten samt föreningens representation, både löpande och i samband med evenemang såsom exemplevis P3-gasquen, Medicinarbalen osv.

Årsmötet öppnas; Fastställande av röstlängd; 3.Fråga huruvida årsmötet utlysts enligt stadgarna. Fastställande av dagordning; Val av presidium för årsmöte. Etikett: Presidium Ett ideellt initiativ för länets bästa! Jämtlandsakademien är en ideell förening som bidrar till länets utveckling och ökar det externa intresset för Jämtlands län. Medicinska Föreningens Presidium verksamhetsåret 2019: Presidium. Ordförande: Moa Åkerblom, läkarprogrammet termin 8 Mail: ordf@mfuppsala.se Ansvarig för att föreningens verksamhet fortlöper, att stadgarna följs, att sammankalla styrelsemöten och årsmöten samt föreningens representation, både löpande och i samband med evenemang såsom exemplevis P3-gasquen, Medicinarbalen osv. Nästa Presidium möte onsdag 20 januari 2021 Nästa Ett ideellt initiativ för länets bästa!