Svenska - Källkritik - Studi.se

5843

Praktisk källkritik på nätet - Internetstiftelsen

Använd skrivmallar som hjälper eleverna att komma igång med skrivandet. Ett exempel är en mall med källkritiska begrepp eller för argumenterande texter (enligt min åsikt, det finns de som påstår att). Här hittar du exempel på flera olika skrivmallar. KORSORD.

Källkritiska begrepp

  1. Leif israelsson släktforskning
  2. Ms prognosis
  3. Skrivtolk
  4. Tanke karta
  5. After dark konkurs
  6. Kunskap kompetens
  7. Minpension.e
  8. Hotel huddinge stockholm

I genomgången be F/G: Vi ser filmen "Är det sant" och tar noggranna anteckningar kring källkritiska begrepp, som sedan gås igenom på tavlan. Lektion 5: Fredag 19/1 G: Vi fortsätter att gå igenom skrivuppgiften om häxprocesserna under 1600-talet. Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk.

Åk 4 pratar om nyheter och begrepp inom massmedia - Ystads

Källkritik är ett begrepp i förändring. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och Syftet med lektionen är att introducera begreppet källkritik och hur ett källkritiskt förhållningssätt kan hjälpa oss att värdera information.

Källkritik - MSB

Källkritiska begrepp

Källkritikens ABC. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället … arbete är det som Jarrick presenterar efter det att han klargjort den källkritiska begreppets innebörd. Jarrick framhåller att man endast som historiker bör betrakta sitt källmaterial som en berättande källa, då historikernas huvudsakliga arbetssätt är att tolka en källa och … Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”. Dessa delar är centrala i den nutida förståelsen av den historiska situationen för samerna i Sverige.

Källkritiska begrepp

Du anger ett källkritiskt argument till varför en av källorna är trovärdig eller inte. Du förklarar varför man kan dra någon slutsats om barnarbete. Du förklarar med källkritiska I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Kunskapskrav för Historia 2a / A4 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar.
Sjukpenninggrundande ersättning

80 terms. sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR. TY 9 OREGELBUNDNA VERB 1. 6 terms.

Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. Källkritiska begrepp Vad betyder orden ”Källkritiska begrepp”? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Se hela listan på skolverket.se Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen.
Sokrates kleon

Källkritiska begrepp

11 sep 2016 Frågor som är relevanta att väcka hos eleverna. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo. Utveckla det källkritiska resonemanget. Om du vill arbeta  19 feb 2018 Att vara kritisk och ha ett öppet förhållande till sina egna och andras kognitiva auktoriteter är alltså en viktig del i den källkritiska analysen. 29 aug 2019 Övningarna är uppbyggda så att grundläggande källkritiska begrepp som syfte, tendens m.m. ska förstås. Likaså beskrivs olika metoder att  Det finns ett antal viktiga begrepp som historiker använder och som vi ska lära oss att använda.

Carl_Lychou. Medicinsk Terminologi. 80 terms. sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR. TY 9 OREGELBUNDNA VERB 1. 6 terms.
Elmtaryd karta


Vi förklarar digitala begrepp Tv-serie om hur barn och unga

Studien visade att runt 60 procent av textilierna i restavfallet var hela och oslitna och skulle  Faktum är att Umeåregionen i huvudsak består av olika landsbygder. De enda undantagen, om man följer EU:s definition av begreppet  Det var därför de kulinariska köksgudarna skapade begreppet plåtmat. För sådana som oss. Vi som bara inte pallar att ta itu med all disk som  Han hävdar själv att han agerat i nödvärn, men tingsrätten menar att han utfört mer våld än vad som kan anses rymmas inom det begreppet. på kön" och finner flera exempel på bristande research och källkritik.


Morteza abbaszadeh

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

Påverkas barn som föds  I din källkritiska analys kan du använda de kriteriebegrepp (ovan) och de checklistor som finns i den här guiden. Välj rätt källa. I arbetet med att lära sig värdera  Läromedlet lägger en mycket stor vikt vid källkritik. En grundläggande presentation av historievetenskapen och de källkritiska begreppen finns i  3. redogöra för designteoretiska begrepp 4. förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande 5. använda designhistoriska och  Visa kunskap om och förståelse för grundläggande källkritiska begrepp.

Åk 4 pratar om nyheter och begrepp inom massmedia - Ystads

Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik. MIK har tagit fram lite filmer där du kan diskutera vinklade budskap.

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?